فایل های دسته بندی دوازدهم انسانی - صفحه 1

دانلود پاورپوینت نقش جغرافیا در مدیریت محیط درس 10 جغرافیا پیش دانشگاهی علوم انسانی

دانلود پاورپوینت نقش جغرافیا در مدیریت محیط درس 10 جغرافیا پیش دانشگاهی علوم انسانی فرمت: ppt پاورپوینت قابل ویرایش شامل: 23 اسلاید بکارگیری اشکال و تم های زیبا

قیمت : 10,000 تومان

توضیحات بیشتر دریافت فایل

دانلود پاورپوینت جغرافیا و آمایش سرزمین درس 11 جغرافیا پیش دانشگاهی علوم انسانی

دانلود پاورپوینت جغرافیا و آمایش سرزمین درس 11 جغرافیا پیش دانشگاهی علوم انسانی فرمت: ppt پاورپوینت قابل ویرایش شامل: 31 اسلاید بکارگیری اشکال و تم های زیبا

قیمت : 10,000 تومان

توضیحات بیشتر دریافت فایل

دانلود پاورپوینت مدل هاى جغرافیایی درس 9 جغرافیا پیش دانشگاهی علوم انسانی

دانلود پاورپوینت مدل هاى جغرافیایی درس 9 جغرافیا پیش دانشگاهی علوم انسانی فرمت: ppt پاورپوینت قابل ویرایش شامل: 37 اسلاید بکارگیری اشکال و تم های زیبا

قیمت : 12,000 تومان

توضیحات بیشتر دریافت فایل

دانلود پاورپوینت سیستم هاى اطلاعات جغرافیایی درس 8 جغرافیا پیش دانشگاهی علوم انسانی

دانلود پاورپوینت سیستم هاى اطلاعات جغرافیایی درس 8 جغرافیا پیش دانشگاهی علوم انسانی فرمت: ppt پاورپوینت قابل ویرایش شامل: 45 اسلاید بکارگیری اشکال و تم های زیبا

قیمت : 12,000 تومان

توضیحات بیشتر دریافت فایل

دانلود پاورپوینت سنجش از دور درس 7 جغرافیا پیش دانشگاهی علوم انسانی

دانلود پاورپوینت سنجش از دور درس 7 جغرافیا پیش دانشگاهی علوم انسانی فرمت: ppt پاورپوینت قابل ویرایش شامل: 77 اسلاید بکارگیری اشکال و تم های زیبا

قیمت : 15,000 تومان

توضیحات بیشتر دریافت فایل

دانلود پاورپوینت کاربرد رایانه در جغرافیا درس 6 جغرافیا پیش دانشگاهی علوم انسانی

دانلود پاورپوینت کاربرد رایانه در جغرافیا درس 6 جغرافیا پیش دانشگاهی علوم انسانی فرمت: ppt پاورپوینت قابل ویرایش شامل: 23 اسلاید بکارگیری اشکال و تم های زیبا

قیمت : 10,000 تومان

توضیحات بیشتر دریافت فایل

دانلود پاورپوینت نمایش شکل زمین درس 5 جغرافیا پیش دانشگاهی علوم انسانی

دانلود پاورپوینت نمایش شکل زمین درس 5 جغرافیا پیش دانشگاهی علوم انسانی فرمت: ppt پاورپوینت قابل ویرایش شامل: 46 اسلاید بکارگیری اشکال و تم های زیبا

قیمت : 12,000 تومان

توضیحات بیشتر دریافت فایل

دانلود پاورپوینت نقشه و فرایند تهیه آن درس 4 جغرافیا پیش دانشگاهی علوم انسانی

دانلود پاورپوینت نقشه و فرایند تهیه آن درس 4 جغرافیا پیش دانشگاهی علوم انسانی فرمت: ppt پاورپوینت قابل ویرایش شامل: 47 اسلاید بکارگیری اشکال و تم های زیبا

قیمت : 12,000 تومان

توضیحات بیشتر دریافت فایل

دانلود پاورپوینت راه و روش پژوهش هاى جغرافیایی درس 3 جغرافیا پیش دانشگاهی علوم انسانی

دانلود پاورپوینت راه و روش پژوهش هاى جغرافیایی درس 3 جغرافیا پیش دانشگاهی علوم انسانی فرمت: ppt پاورپوینت قابل ویرایش شامل: 39 اسلاید بکارگیری اشکال و تم های زیبا

قیمت : 12,000 تومان

توضیحات بیشتر دریافت فایل

1 - 2 - 3 - 4 - 5قبلی · بعدی